více než 30.000.000 Kč

byste potřebovali,
abyste si portfolio srovnatelné s naším sestavili sami.
Do fondu AMADEUS je možné investovat již

od 1.000.000 Kč.

Co vše Vám s AMADEEM hraje do noty

O fondu

Myšlenka založení fondu, který by u investorů vhodným způsobem doplňoval tradiční aktiva v akciových a dluhopisových fondech, uzrávala v našich hlavách několik let. Během nich se nabídka fondů kvalifikovaných investorů na českém trhu zněkolikanásobila, a proto dnes není už ani tak obtížné sestavit vhodný mix takovýchto produktů, jako spíše dodržet požadavky na minimální výši investice do těchto nástrojů. Sestavit si podobně diverzifikované portfolio totiž znamená mít k dispozici likvidní prostředky v řádu desítek milionů. S AMADEEM I. však na tuto diverzifikaci dosáhnete už od jednoho milionu korun.

AMADEUS I. je prvním podfondem v rámci akciové společnosti s proměnlivým kapitálem AMADEUS SICAV, a.s. Zakladatelem je společnost KZ FINANCE, která na trhu působí již déle než 20 let. AMADEUS I. vydává svým investorům dvě třídy investičních akcií – A & B, jež se liší pouze výší minimální investice a správcovským poplatkem.

A proč vlastně AMADEUS? Jedním z důvodů je sídlo zakladatelů v Kroměříži, ve městě, kde se podstatná část stejnojmenného filmu Miloše Formana natáčela.

Ale inspirací hudebním géniem najdeme víc – AMADEUS I. představuje diverzifikované portfolio alternativních investičních příležitostí a podobně jako v symfonickém orchestru má každý investiční nástroj v portfoliu své nenahraditelné místo a přispívá k jeho harmonickému fungování.

Co v našem portfoliu najdete?

icon-portfolio-nemovitost
Nemovitosti

Odhadovaný podíl: do 40 %

icon-portfolio-nemovitost
Dluhopisy a zápůjčky

Odhadovaný podíl: do 40 %

icon-portfolio-nemovitost
Alternativní investice

Odhadovaný podíl: do 40 %

icon-portfolio-nemovitost
Akcie a ETF

Odhadovaný podíl: do 10 %

Výkonnost k 31.3.2024

Vývoj cen investičních akcií

Tabulka výkonností

Cena investiční akcie třídy A

1,2897 CZK

Cena investiční akcie třídy B

1,2643 CZK

Celkový majetek pod správou fondu

476 378 016 CZK

Minimální výše investice – třída A

10 000 000 CZK

Minimální výše investice – třída B

1 000 000 CZK

Jak náš fond dirigujeme

Naše investiční strategie stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.

A všechny tyto elementy promítáme do řízení portfolia fondu tak, aby vše ladilo, jak má.

Diverzifikaci považujeme za úplný základ, který přispívá k minimalizaci rizika. Portfolio diverzifikujeme pomocí různých tříd aktiv a zároveň dbáme na to, abychom nebyli exponováni příliš vůči jednomu emitentovi. Snižujeme tak kreditní riziko a zvyšujeme bezpečnost investic v portfoliu. Při výběru investičních nástrojů jsme zcela nezávislí, jelikož veškeré poplatkové výnosy získané z produktů do fondu vracíme.

Necílíme na závratná zhodnocení, primárním cílem je ochrana a konzervativní zhodnocení majetku. Zaměřujeme se na produkty, které nabízí zajímavý poměr výnosu a rizika. Většina investic v portfoliu je v českých korunách. Je to dáno tím, že primárně investujeme tam, kde to dobře známe. V případě, že bychom investovali do zajímavé příležitosti v zahraniční měně, umožňuje nám investiční strategie měnové riziko zajišťovat.

Investiční příležitosti se v čase mění. Aktivně tedy sledujeme trh a v investičním výboru projednáváme a hodnotíme investiční možnosti, které se objeví. Každý máme na věci trochu jiný názor a hodnotíme tak potenciální investici z různých úhlů pohledu. Po schválení investičním výborem musí investice projít druhou fází schvalovacího procesu, jež je v kompetenci investiční společnosti CODYA, která náš fond obhospodařuje.

Investiční výbor

Navrhuje, projednává a posuzuje investiční příležitosti

Ing. Miroslav Frajt
Ing. Radek Heger, Ph.D.
Ing. Marek Janšta
Ing. Denis Lisztwan
Mgr. Milan Hanousek

Zakládající partneři
foto-jansta
Ing. Marek Janšta

25 let v oboru
zakladatel a obchodní ředitel KZ FINANCE
člen představenstva ČASF
předseda dozorčí rady AMADEUS SICAV, a.s.
icon-contact-phone +420 603 259 578

foto-frajt
Ing. Miroslav Frajt

18 let v oboru
investiční a finanční ředitel KZ FINANCE
správa klientských portfolií
člen dozorčí rady a investičního výboru AMADEUS SICAV, a.s.
icon-contact-phone +420 777 107 310

Spojte se s přímo s našimi zakladateli na telefonních číslech uvedených výše nebo nám napište na adrese info@amadeusfond.cz.

Případně nám na Vás zanechte kontakt a my se Vám rádi ozveme.

AMADEUS SICAV a.s.
Nerudova 452/9
767 01 Kroměříž 2
IČO 077 91 763

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 8263